Badanie instalacji


Wykonujemy badanie instalacji elektrycznych w zakresie sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych wymaganych Prawem BudowlanymBadanie instalacji elektrycznej w budynku Rejonowego Zakładu Energetycznego w Hrubieszowie