Pomiary elektryczne


Pomiary elektryczne wykonujemy najnowszej generacji miernikiem MEGGER MFT1835


Wykonujemy pomiary:

   -  Rezystancji izolacji

   -  Ciągłości przewodów

   -  Badania wyłączników różnicowoprądowych 

   -  Badania impedancji pętli zwarcia

   -  Uziemienia

   -  Napięcia AC

   -  Częstotliwości

   -  Prądu

   -  Wskazanie kolejności faz