Prace pod napięciem


Wykonujemy prace pod napięciem na liniach napowietrznych i kablowych do 1kV.

Prowadzimy szkolenia dla monterów pracujących  pod napięciem na liniach napowietrznych i kablowych do 1kV. Po zakończonym szkoleniu jest egzamin i monter otrzymuje świadectwo ukończenia kursu i może wykonywać prace pod napięciem.Prowadzenie szkolenia Prace Pod Napięciem - Krasnobród 2013