O nas

My, czyli firma rodzinna z wieloletnim doświadczeniemNasza historia rozpoczyna się w roku 1969 kiedy to mój ojciec Marek Miścior kończy technikum elektryczne w Krasnymstawie i zaczyna pracę w zawodzie elektryka. Następnie przez wiele lat pracuje w Zakładzie Energetycznym na stanowiskach mistrza do spraw sieci oraz inspektora nadzoru. Zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzieli się ze mną.

W 2003 roku ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym 5-letnie studia dzienne na kierunku elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej.

W latach 2003-2007 byłem uczestnikiem studiów doktoranckich na kierunku: elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej.

W latach 2004-2014 pracowałem z Zakładzie Energetycznym w Hrubieszowie – ostatnio na stanowisku: projektant.

W 2005 roku ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym szkolenie dla instruktorów prac pod napięciem na elektroenergetycznych liniach napowietrznych gołych i izolowanych o napięciu do 1kV.

W 2005 roku ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym kurs dla poleceniodawców prac według technologii czyszczenia oraz przeglądu pod napięciem urządzeń elektroenergetycznych do 30kV.

W 2007 roku ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym szkolenie dla instruktorów prac pod napięciem na elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych o napięciu do 1kV.

W 2007 roku zdobyłem uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W 2009 roku ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym kurs dla poleceniodawców prac pod napięciem na elektroenergetycznych urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych o napięciu do 1kV.

W 2010 roku ukończyłem w wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia menedżerskie w zakresie zarządzenia i marketingu na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

W 2011 roku ukończyłem w wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia MBA Master Of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

W 2014 roku zainstalowałem na głównym korytarzu Szpitala Powiatowego w Hrubieszowie aparat telefoniczny (i opłacam abonament), z którego można bezpłatnie dzwonić na numery stacjonarne i komórkowe w całej Polsce.

W 2020 roku ukończyłem w wynikiem bardzo dobrym podyplomowe studia na kierunku telekomunikacja światłowodowa na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelskiej.

W 2021 roku zdobyłem uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.


Opinie klientów